Handelsbetingelser

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på strikogskoenhed.dk. Bevarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger kan opnås på denne mailadresse: strikogskoenhed@gmail.com, såfremt kunden ønsker det. Mails vil blive besvaret inden for 24 timer, dog ofte langt hurtigere.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme alt efter dit bestillingstidspunkt. Såfremt Strik & Skønhed accepterer, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Ved bestilling af varer fra Strik & Skønhed binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og Strik & Skønhed er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder, at køber accepterer det afgivende tilbud.

Betaling:

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes sikkert og direkte til PBS via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at udvedkomne ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når varen afsendes fra strikogskoenhed.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges pga. hændelige forhold overgår først til køber når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamationsret:

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i materiale og fabrikation. Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til Strik & Skønhed i rimelig tid efter varens modtagelse. Vi refunderer fragtomkostninger.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Strikogskoenhed.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af strikogskoenhed.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og strikogskoenhed.dk, varerne opfylder således købers forventninger såfremt de svarer til Strik & Skønheds egen beskrivelse.

Som følge af, at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er ude for Strik & Skønheds kontrol. Dette kan eksempelvis inkludere krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende.

Fortrydelsesret:

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, OBS. i ubrudt emballage. Vores returregler gælder alle solgte varer til private. Såfremt Strik & Skønhed modtager de retunerede varer i acceptabel stand refunderes det modtagne beløb.


Hjemmesiden strikogskoenhed.dk drives af firmaet:

Strik & Skønhed

CVR-nummer: 39114895

Tlf. 61330698

Adresse: Piletoften 14 a 5320 Agedrup

 

Forbehold for ændringer:

Strik & Skønhed forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
PDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk